Thư viện Lạc Hồng
Đô thị hóa và tăng trưởng

Ký hiệu xếp giá
303.44S7441U
Dewey
303.44
Xuất bản
1. - H.: Dân trí, 2010
Mô tả
243tr ; 25 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/10/2010 10:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu này gồm những nội dung sau: đô thị hóa và tăng trưởng: xác định bối cảnh - Nhìn nhận lại vấn đề tăng trưởng kinh tế trong một thế giới toàn cầu hóa: qua lăng kính địa kinh tế - Các thành phố có phải là động lực cho sự tăng trưởng và thịnh vượng ở các quốc gia đang phát triển - Đô thị hóa, kết khối và phát triển kinh tế - Sự bất bình đẳng theo không gian và phát triển kinh tế: lý thuyết, thực tế và chính sách - Chính sách nhà ở của các quốc gia đang phát triển: Tầm quan trọng của nền kinh tế phi chính thức - Cuộc khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn ở Mỹ: các vấn đề đặt ra và bài học thu được.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017873  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1616