Thư viện Lạc Hồng
Những giải pháp tiện lợi giải quyết thực tế phiền phức: cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu

Ký hiệu xếp giá
551.68 N5769
Dewey
551.68
Xuất bản
1. - H.: [Knxb], 2010
Mô tả
115tr ; 23 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/10/2010 11:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu này gồm những nội dung sau: Ngân hàng thế giới và bảo tồn đa dạng sinh học: để góp phần giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu - Các hệ sinh thái tự nhiên và giảm nhẹ biến đổi khí hậu - Cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái: giảm tính dễ bị tổn thương - Bảo tồn đa dạng sinh học và an ninh lương thực, nước và đảm bảo sinh kế: những vấn đề nảy sinh - Thực thi cách tiếp cận dựa vào hệ sinh thái để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017908  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1310