Thư viện Lạc Hồng
STAAD .Pro 2001 căn bản phân tích cấu trúc và thiết kế

Ký hiệu xếp giá
005.362 690 Staad
Dewey
005.362 690
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
270tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/08/2004 03:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phương pháp phần tử hữu hạn Chương 2: Giới thiệu và cài đặt chương trình STAAD .Pro 2001 Chương 3: Các quy ước cơ bản xây dựng kết cấu trong chương trình STAAD .Pro 2001 Chương 4: Cấu trúc và giao diện STAAD .Pro 2001 Chương 5: Bài ví dụ minh họa phương thức nhập liệu và tính toán Chương 6: Thiết kế kết cấu thép Chương 7: Thiết kế kết cấu bêtông Chương 8: Thiết kế kết cấu gỗ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001136  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1846