Thư viện Lạc Hồng
Tổ chức hệ thống thông tin địa lý GIS và phần mềm MapInfo 4.0

Ký hiệu xếp giá
005.362 526Map
Dewey
005.362 526
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
207tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/08/2004 04:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Cài đặt MapInfo Chương 2: Tổ chức thông tin và thực đơn trong MapInfo Chương 3: Các thao tác cơ bản với bảng trong MapInfo Chương 4: Bản đồ máy tính và các lớp thông tin Chương 5: Biên tập các đối tượng bàn đồ Chương 6: Hệ tọa độ và thiết kết trang bản đồ trong MapInfo Chương 7: Các chức năng phân tích địa lý của MapInfo Chương 8: Tạo cửa sổ phân nhóm thông tin và cửa sổ biểu đồ Chương 9: Thành lập bản đồ chuyên đề Chương 10: Ngôn ngữ MapBasic
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001137  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 754