Thư viện Lạc Hồng
Từ vựng học tiếng Việt

Ký hiệu xếp giá
495.922 81 NG527TH
Dewey
495.922 81
Xuất bản
Tái bản lần thứ 6. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
339tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/12/2010 09:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình trình bày những vấn đề sau: từ vựng và từ vựng học; các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu từ vựng học; vài nét về lịch sử từ vựng học tiếng Việt; từ ngữ tiếng Việt hiện đại; những hiện tượng biên trong từ vựng tiếng Việt; cơ cấu ngữ nghĩa của từ vựng tiếng Việt; sự hình thành và phát triển của từ vựng tiếng Việt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013019  Còn  Rỗi          
100013023  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 967