Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS ARC/INFO

Ký hiệu xếp giá
005.362 526ARC
Dewey
005.362 526
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
186tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 08:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những khái niệm cơ bản Chương 2: Thực hiện một dự án ứng dụng công nghệ GIS với phần mềm ARC/INFO Chương 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian trong phần mềm ARC/INFO Chương 4: Biên tập dữ liệu không gian trong phần mềm ARC/INFO Chương 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính trong phần mềm ARC/INFO Chương 6: Quản lý cơ sở dữ liệu trong phần mềm ARC/INFO Chương 7: Thực hiện các thao tác phân tích địa lý trong phần mềm ARC/INFO Chương 8: Thể hiện kết quả sản phẩm đầu ra trong phần mềm ARC/INFO Chương 9: Xây dựng các chương trình ứng dụng trong môi trường ARC/INFO
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001138  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 660