Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu

Ký hiệu xếp giá
657.076P535B
Dewey
657.076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2009
Mô tả
486tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/12/2010 08:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản phải thu, kế toán các khoản ứng trước, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán chênh lệch tỷ giá, kế toán các khoản ohair trả, kế toán thuế, kế toán mua bán hàng hóa trong nước, kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa, kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán hoạt động tài chính và hoạt động khác, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán kinh doanh dịch vụ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012935  Còn  Rỗi          
100012937  Còn  Rỗi          
100012938  Còn  Rỗi          
100012939  Còn  Rỗi          
100012940  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 648