Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật dành cho môn học pháp luật đại cương

Ký hiệu xếp giá
340.1NG527A
Dewey
340.1
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2010
Mô tả
372tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật, pháp luật đại cương
Ngày cập nhật
02/12/2010 09:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này tập hợp hệ thống văn bản gồm: hiến pháp nước Cộng hòa XHCN VN năm 1992 được sửa đổi bổ sung năm 2001; Luật tổ chức Quốc hội năm 2001 được sửa đổi bổ sung năm 2007; Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 được sửa đổi, bổ sung năm 2001; Luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân năm 2003; luật tổ chức chính phủ năm 2001; Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2002; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; luật ban hành văn bản QPPL của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân năm 2004.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012927  Còn  Rỗi          
100012928  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1693