Thư viện Lạc Hồng
Đại cương lịch sử Việt Nam: tập II

Ký hiệu xếp giá
959.7Đ312X
Dewey
959.7
Xuất bản
Tái bản lần 11. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
383tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/12/2010 09:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày lịch sử cuộc đấu tranh yêu nước cách mạng của nhân dân ta từ năm 1858 - thực dân Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược đến năm 1945 - cách mạng tháng Tám thành công. Cuốn sách phản ánh toàn diện cuộc đấu tranh của nhân dân ta không chỉ về mặt chính trị quân sự, mà cả về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013066  Còn  Rỗi          
100013067  Còn  Rỗi          
100013068  Còn  Rỗi          
100013069  Còn  Rỗi          
100013070  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 489