Thư viện Lạc Hồng
Quản lý thanh khoản trong ngân hàng: phương pháp tiếp cận từ trên xuống

Ký hiệu xếp giá
332.106 8D500T
Dewey
332.106 8
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
511tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/12/2010 09:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các vấn đề sau: thanh khoản và rủi ro; thanh khoản trong bối cảnh chính sách kinh doanh và tài chính; thanh khoản một yếu tố rủi ro cho ngân hàng; khung chính sách cho thanh khoản; những cân nhắc về khái niệm đối với việc quản lý thanh khoản; các khía cạnh định lượng trong việc quản lý thanh khoản; ứng dụng khái niệm vào thực tiễn; hành động trong khuôn khổ giám sát.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012922  Còn  Rỗi          
100012923  Còn  Rỗi          
100012924  Còn  Rỗi          
100012925  Còn  Rỗi          
100012926  Còn  Rỗi          
100014905  Còn  Rỗi          
100014906  Còn  Rỗi          
100014907  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 812