Thư viện Lạc Hồng
Quản trị chiến lược ngân hàng và phương thức quản trị điều hành ngân hàng thương mại Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
332.12NG521D
Dewey
332.12
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
164tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/12/2010 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam; quản trị tổ chức và phương thức điều hành ngân hàng - nâng cao năng lực cạnh tranh - phát triển trong môi trường toàn cầu hóa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012915  Còn  Rỗi          
100012916  Còn  Rỗi          
100012917  Còn  Rỗi          
100012918  Còn  Rỗi          
100012919  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1365