Thư viện Lạc Hồng
Đại cương ngôn ngữ học. T.2, Ngữ dụng học

Ký hiệu xếp giá
410.1D6311d 2009
Dewey
410.1
Xuất bản
Tái bản lần thứ 4. - Giáo dục, 2009
Mô tả
427tr ; 21 cm
ISBN
8934980939680
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Việt
Ngày cập nhật
02/12/2010 01:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày khái quát về ngữ dụng học, chiếu vật và chỉ xuất, lý thuyết lập luận, lý thuyết hội thoại, ý nghĩa hàm ẩn và ý nghĩa tường minh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013103  Còn  Rỗi          
100013104  Còn  Rỗi          
100013105  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1394