Thư viện Lạc Hồng
Dẫn luận ngôn ngữ học

Ký hiệu xếp giá
410.1NG527TH
Dewey
410.1
Xuất bản
Tái bản lần 14. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
323tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/12/2010 02:18 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày: bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu đặc biệt, từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, chữ viết, các ngôn ngữ thế giới, ngôn ngữ học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013092  Còn  Rỗi          
100013093  Còn  Rỗi          
100013094  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1476