Thư viện Lạc Hồng
Quản trị điều hành

Ký hiệu xếp giá
658.5H450T
Dewey
658.5
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2009
Mô tả
513tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/12/2010 02:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về quản trị điều hành, chiến lược điều hành, dự báo tỏng quản trị điều hành, quyết định trong QTĐH, hoạch định tổng hợp trong QTĐH, quản trị hàng tồn kho, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu, lập lịch điều hành, phân bố và đo lường công việc, độ tin cậy và bảo trì, đảm bảo chất lượng trong quản trị điều hành, điều hành chuỗi cung ứng, hệ thống điều hành vừa đúng lúc và đồng bộ, định vị doanh nghiệp, quản trị dự án và bố trí mặt bằng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013098  Còn  Rỗi          
100013099  Còn  Rỗi          
100013100  Còn  Rỗi          
100013101  Còn  Rỗi          
100013102  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1632