Thư viện Lạc Hồng
Kế toán ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
657.47 NG527TH
Dewey
657.47
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2010
Mô tả
397tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/12/2010 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày: tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tiền mặt, kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán nghiệp vụ tín dụng, kế toán nghiệp vụ góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn, kế toán tài sản cố định - công cụ, dụng cụ, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nguốn vốn chủ sở hữu, kế toán các nghiệp vụ ngoại tệ, kế toán dịch vụ thanh toán, kế toán các nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng, kế toán về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính ngân hàng ngoại thương.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013040  Còn  Rỗi          
100013041  Còn  Rỗi          
100013042  Còn  Rỗi          
100013043  Còn  Rỗi          
100013044  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 862