Thư viện Lạc Hồng
Ứng dụng tin học trong thiết kế nguyên lý máy

Ký hiệu xếp giá
621.802 85Ưn-M
Dewey
621.802 85
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1994
Mô tả
380tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 11:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: CÁC BÀI TÍNH THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, khái niệm, điều kiện quay toàn vòng Chương 2: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp bằng phương pháp vectơ - giải tích. bài tính vị trí Chương 3: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp bằng phương pháp vectơ - giải tích. bài tính vận tốc và gia tốc Chương 4: Phân tích lực cơ cấu phẳng toàn khớp thấp Chương 5: Chuyển động thực của máy Chương 6: Cơ cấu cam phẳng Chương 7: Cơ cấu bánh răng thân khai phẳng Phần 2: CÁC PHƯƠNG TRÌNH GIẢI MỘT SỐ BÀI TÍNH THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ MÁY Phần 3: PHỤ LỤC : PHƯƠNG PHÁP NHUỘM MÀU
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001142  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 823