Thư viện Lạc Hồng
PLC trong điều khiển các quá trình công nghiệp bộ điều khiển khả lập trình PLC

Ký hiệu xếp giá
629.8L250H
Dewey
629.8
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả
311tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/12/2010 03:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: tổng quan về các hệ thống điều khiển, bộ điều khiển khả lập trình, phương pháp lập trình PLC, ngôn ngữ lập trình ladder, kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự, các chức năng chuyên dùng trên PLC, truyền thông trên PLC, ứng dụng PLC trong điều khiển công nghiệp, lựa chọn, lắp đặt, kiểm tra và bảo trì hệ thống PLC.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013045  Còn  Rỗi          
100013046  Còn  Rỗi          
100013047  Còn  Rỗi          
100013048  Còn  Rỗi          
100013049  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1336