Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Cơ sở kỹ thuật môi trường

Ký hiệu xếp giá
628.07 T115V
Dewey
628.07
Xuất bản
1. - Giáo dục, 2008
Mô tả
179tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/12/2010 04:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: khái niệm cơ bản về sinh thái học và bảo vệ môi trường, ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường không khí, ô nhiễm nước và bảo vệ nguồn nước, ô nhiếm đất và các laoij ô nhiễm khác.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012997  Còn  Rỗi          
100012998  Còn  Rỗi          
100012999  Còn  Rỗi          
100013000  Còn  Rỗi          
100013001  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1631