Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP

Ký hiệu xếp giá
005.13AutoLISP
Dewey
005.13
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
304tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 11:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Căn bản về AutoLISP Chương 2: File chương trình AutoLISP Chương 3: Xử lý danh sách Chương 4: Nhập dữ liệu Chương 5: Khoảng cách và góc đo Chương 6: Các hàm toán học Chương 7: Chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý chuỗi Chương 8: Các biểu thức điều kiện Chương 9: Các vòng lặp chương trình Chương 10: Xử lý danh sách Chương 11: CSDL đối tượng AutoCAD Chương 12: Tập hợp các đối tượng chọn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001143  Còn  Đang mượn  NV0000199  Nguyễn Bá Sơn  08/03/2020 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1500