Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP

Ký hiệu xếp giá
005.13 AutoLISP
Dewey
005.13
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
304tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 11:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Căn bản về AutoLISP Chương 2: File chương trình AutoLISP Chương 3: Xử lý danh sách Chương 4: Nhập dữ liệu Chương 5: Khoảng cách và góc đo Chương 6: Các hàm toán học Chương 7: Chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý chuỗi Chương 8: Các biểu thức điều kiện Chương 9: Các vòng lặp chương trình Chương 10: Xử lý danh sách Chương 11: CSDL đối tượng AutoCAD Chương 12: Tập hợp các đối tượng chọn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001143  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 678