Thư viện Lạc Hồng
Quản trị học

Ký hiệu xếp giá
658NG527T 2010
Dewey
658
Xuất bản
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động xã hội, 2010
Mô tả
372tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị học
Ngày cập nhật
03/12/2010 11:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề chung của quản trị học; Các chức năng của quản trị; Các tình huống trong thực tế quản trị.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012954  Còn  Rỗi          
100012955  Còn  Rỗi          
100012956  Còn  Rỗi          
100012957  Còn  Rỗi          
100012958  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1403