Thư viện Lạc Hồng
Quản lý chất lượng

Ký hiệu xếp giá
658.401 3 N5766q 2009
Dewey
658.401 3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả
153tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị chất lượng
Ngày cập nhật
03/12/2010 01:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này trình bày các vấn đề: quản lý chất lượng, đánh giá chất lượng, hoạch định chất lượng, tổ chức chất lượng, văn hóa chất lượng, các công cụ quản lý chất lượng, kiểm soát chất lượng, cải tiến chất lượng, đảm bảo chất lượng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012986  Còn  Rỗi          
100012987  Còn  Rỗi          
100012988  Còn  Rỗi          
100014530  Còn  Rỗi          
100014531  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 230