Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ lập trình AutoLISP

Ký hiệu xếp giá
005.13AutoLISP
Dewey
005.13
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2001
Mô tả
304tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 11:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 13: Truy xuất đối tượng trong CSDL của AutoCAD Chương 14: Quản lý File môi trường làm việc Chương 15: Các bảng mô tả Chương 16: Các hàm xử lý màn hình và thiết bị nhập Chương 17: Tạo các hộp thoại Chương 18: Các hàm điều khiển hộp thoại Chương 19: Các kỹ thuật lập trình và gỡ rối chương trình Chương 20: Ví dụ các chương trình ứng dụng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001144  Còn  Đang mượn  NV0000199  Nguyễn Bá Sơn  08/03/2020 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1160