Thư viện Lạc Hồng
Những vấn đề cơ bản của lý thuyết kế toán

Ký hiệu xếp giá
657.01 V500Đ
Dewey
657.01
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2010
Mô tả
241tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/12/2010 03:10 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: tổng quan về lý thuyết kế toán, các hệ thống định giá trong kế toán, các lý thuyết thực chứng và nghiên cứu hành vi, các lý thuyết lập quy và chuẩn mực kế toán, quá trình hòa hợp kế toán quốc tế, khuôn mẫu lý thuyết kế toán - những nội dung cơ bản, khuôn mẫu lý thuyết kế toán - các yếu tố của báo cáo tài chính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012880  Còn  Rỗi          
100012881  Còn  Rỗi          
100012882  Còn  Rỗi          
100012883  Còn  Rỗi          
100012884  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1031