Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ AutoLISP dùng trong AutoCAD

Ký hiệu xếp giá
005.13AutoLISP
Dewey
005.13
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
428tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 11:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Sử dụng môi trường Visual LISP Chương 3: Sử dụng ngôn ngữ AutoLISP Chương 4: Làm việc với các hộp thoại lập trình Chương 5: Các hàm AutoLISP
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001145  Còn  Đang mượn  NV0000199  Nguyễn Bá Sơn  08/03/2020 
100001146  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1492