Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Luật kinh tế

Ký hiệu xếp giá
343.07 PH104D
Dewey
343.07
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Công an nhân dân, 2010
Mô tả
551tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/12/2010 03:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách này gồm có: pháp luật kinh tế - khái niệm, giới hạn và những thách thức mới; trật tự kinh tế và quyền tài sản; pháp luật doanh nghiệp, pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, pháp luật giải quyết tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp; chính sách và pháp luật cạnh tranh trong kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012877  Còn  Rỗi          
100012878  Còn  Rỗi          
100012879  Còn  Rỗi          
100013154  Còn  Rỗi          
100013155  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1528