Thư viện Lạc Hồng
Địa lý kinh tế - xã hội Châu Á

Ký hiệu xếp giá
900.95B510TH
Dewey
900.95
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
315tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/12/2010 03:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách cung cấp nguồn thông tin, số liệu về các nguồn lực tự nhiên, dân cư - xã hội, thể chế chính trị, bức tranh chung về kinh tế cũng như quan hệ kinh tế với Việt Nam của các khu vực và các nước Châu Á.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012843  Còn  Rỗi          
100012844  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1425