Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử Trung Quốc

Ký hiệu xếp giá
951N5765L
Dewey
951
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
411tr ; 24 cm
ISBN
8934980939673
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lịch sử
Ngày cập nhật
03/12/2010 04:04 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày lịch sử Trung Quốc trong các thời đại khác nhau: thời cổ đại, dưới chế độ phong kiến, chế độ nửa phong kiến, nửa thuộc địa, lịch sử nước Cộng hóa Nhân dân Trung Hoa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012865  Còn  Rỗi          
100012866  Còn  Rỗi          
100012867  Còn  Rỗi          
100012868  Còn  Rỗi          
100012869  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 816