Thư viện Lạc Hồng
Danh pháp hợp chất hữu cơ

Ký hiệu xếp giá
547 TR120QU
Dewey
547
Xuất bản
Tái bản lần 7. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
147tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2010 08:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần: đại cương; danh pháp hiđrocacbon, các ion; danh pháp hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức đồng nhất; hợp chất tạp phức và hợp chất thiên nhiên; các tên được lưu dùng và trình tự ưu tiên của các nhóm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012874  Còn  Rỗi          
100012875  Còn  Rỗi          
100012876  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1919