Thư viện Lạc Hồng
Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
915.97 B510TH
Dewey
915.97
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
431tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2010 08:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách gồm các phần: khái quát về điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch và kết cấu hạ tầng của Việt Nam; tuyến, điểm du lịch của các vùng du lịch Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012872  Còn  Rỗi          
100012873  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1836