Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử thế giới hiện đại 1917-1995

Ký hiệu xếp giá
909.08 NG527A
Dewey
909.08
Xuất bản
Tái bản lần 9. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
543tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2010 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử thế giới hiện đại từ thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười Nga 1917, những bước thăng trầm của chủ nghĩa xã hội trong gần một thế kỷ, sự phát triển và thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời kỳ hiện đại, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, những nét lớn về phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thời kỳ hiện đại, quan hệ quốc tế thời kỳ hiện đại, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai và những thành tựu của nó.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013165  Còn  Rỗi          
100013166  Còn  Rỗi          
100013173  Còn  Rỗi          
100013174  Còn  Rỗi          
100013175  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 714