Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử thế giới trung đại

Ký hiệu xếp giá
909.07L302S
Dewey
909.07
Xuất bản
Tái bản lần 12. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
399tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2010 09:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử thế giới trung đại ở các nước tây Âu và phương Đông. Ở các nước Tây Âu từ sự hình thành chế độ phong kiến, sự ra đời và phát triển của thành thị, giáo hội Kitô và những cuộc viễn chinh của quân Thập tự, văn hóa Tây Âu từ thế kỷ V đến thế kỷ XIII, sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu, những phát kiến lớn về địa lý (cuối thế kỷ XV- đầu thế kỷ XVI và sự ra đời của chủ nghĩa thực dân, văn hóa phục hưng, cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân ở Đức, cải cách tôn giáo ở Thụy Sĩ, hoạt động chống cải cách tôn giáo của giáo hội thiên chúa, sự phát triển của chế độ phong kiến từ phân quyền đến tập quyền ở Pháp, cách mạng Nêđéclan. Các nước Phương Đông: Trung Quốc, Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Ấn Độ, A Rập.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013161  Còn  Rỗi          
100013162  Còn  Rỗi          
100013170  Còn  Rỗi          
100013171  Còn  Rỗi          
100013172  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 149