Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử thế giới cận đại

Ký hiệu xếp giá
909.08V500D
Dewey
909.08
Xuất bản
Tái bản lần 14. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
563tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2010 09:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trong giáo trình này, lịch sử thế giới cận đại được bắt đầu từ cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII, kết thúc bởi cuộc cách mạng XHCN tháng Mười Nga và chiến tranh thế giới lần thứ nhất đầu thế kỷ XX. Nội dung giáo trình gồm hai phần: Lịch sử thế giới cận đại Phương Tây và Lịch sử thế giới cận đại Phương Đông.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012855  Còn  Rỗi          
100012856  Còn  Rỗi          
100013167  Còn  Rỗi          
100013168  Còn  Rỗi          
100013169  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 616