Thư viện Lạc Hồng
Tiền tệ - Ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.4N5766T
Dewey
332.4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2009
Mô tả
511tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/12/2010 08:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của NHTM, hoạt động huy động vốn, hoạt động cung cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát hành tiền, các học thuyết tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ quốc gia, những khía cạnh quốc tế của tiền tệ - ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013184  Còn  Rỗi          
100013185  Còn  Rỗi          
100013186  Còn  Rỗi          
100013187  Còn  Rỗi          
100013188  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1465