Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Cơ sở dữ liệu

Ký hiệu xếp giá
005.74NG527Đ
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
211tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/12/2010 09:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính như sau: khái niệm cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, ràng buộc toàn vẹn, đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL, ngôn ngữ tân từ, tối ưu hóa câu hỏi, một số bài tập cơ sở dữ liệu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013179  Còn  Rỗi          
100013180  Còn  Rỗi          
100013182  Còn  Rỗi          
100013183  Còn  Rỗi          
100014017  Còn  Rỗi          
100014019  Còn  Rỗi          
100014020  Còn  Rỗi          
100014021  Còn  Rỗi          
100013181  Còn  Đang mượn  nv0000185  TRƯƠNG THỊ ĐỨC  08/03/2020 
100014018  Còn  Đang mượn  nv0000230  Nguyễn Trọng Vinh  04/02/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1004