Thư viện Lạc Hồng
Cấu trúc dữ liệu minh họa bằng C#

Ký hiệu xếp giá
005.73TR561H
Dewey
005.73
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
293tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/12/2010 02:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: C# và lập trình hướng đối tượng, tổng quan về cấu trúc dữ liệu, một số kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản, cấu trúc dữ liệu mở rộng, cấu trúc dữ liệu cho xử lý, lớp và đối tượng, thuật toán tìm kiếm nội, các thuật toán sắp xếp, cấu trúc cây, cây tìm kiếm, cây nhị phân cân bằng, bảng băm.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013228  Còn  Rỗi          
100013229  Còn  Rỗi          
100013230  Còn  Rỗi          
100013231  Còn  Rỗi          
100013232  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1347