Thư viện Lạc Hồng
Tự học Visual FoxPro và Visual Basic .Net trong 10 ngày: từ căn bản đến nâng cao: cho học sinh - sinh viên

Ký hiệu xếp giá
005.133 NG527N
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2007
Mô tả
469tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/12/2010 03:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: các điểm khác nhau giữa Visual FoxPro và Visual Basic .Net, xây dựng các ứng dụng đơn giản trong Visual FoxPro và Visual Basic .Net, xây dựng một ứng dụng Visual FoxPro cho SQL Server, một framework Visual Basic .Net, bổ sung tính năng truy cập internet, truy cập dữ liệu, XML, thiết kế màn hình, tìm kiếm và lọc trong Visual FoxPro và Visual Basic .Net, tạo Report.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013233  Còn  Rỗi          
100013234  Còn  Rỗi          
100013235  Còn  Rỗi          
100013236  Còn  Rỗi          
100013237  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1332