Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Ký hiệu xếp giá
647.94068 N5768G
Dewey
647.94068
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả
403tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/12/2010 03:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: giới thiệu tổng quan về kinh doanh khách sạn, cơ sở vật chất kỹ thuật và quy trình đầu tư xây dựng khách sạn, tổ chức bộ máy và quản trị nguồn nhân lực của khách sạn, tổ chức kinh doanh lưu trú của khách sạn, tổ chức kinh doanh ăn uống của khách sạn, marketing trong kinh doanh khách sạn, quản lý chất lượng dịch vụ của khách sạn, phân tích kết quả kinh doanh và tài chính của khách sạn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013238  Còn  Rỗi          
100013239  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1498