Thư viện Lạc Hồng
Bài tập và bài giải tài chính quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.042N5768B
Dewey
332.042
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2010
Mô tả
303tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/12/2010 03:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ ngoại hối phát sinh, cán cân thanh toán quốc tế, những vấn đề cơ bản về tỷ giá, học thuyết ngang giá sức mua, học thuyết ngang giá lãi suất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013244  Còn  Rỗi          
100013245  Còn  Rỗi          
100013246  Còn  Rỗi          
100013247  Còn  Rỗi          
100013248  Còn  Rỗi          
100015005  Còn  Rỗi          
100015006  Còn  Rỗi          
100015007  Còn  Rỗi          
100015008  Còn  Rỗi          
100015009  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 936