Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế phát triển

Ký hiệu xếp giá
338.9PH105TH
Dewey
338.9
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2007
Mô tả
390tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/12/2010 08:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, phát triển kinh tế hiện đại - các nước phát triển và đang phát triển, các lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế, các yếu tố quyết định sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp, phát triển thương mại quốc tế, sự phân hóa giàu - nghèo và các giải pháp chính sách giảm phân hóa giàu nghèo, chiến lược phát triển kinh tế xã hội và vai trò của nhà nước đối với phát triển kinh tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013195  Còn  Rỗi          
100013196  Còn  Rỗi          
100013197  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 202