Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý kế toán Mỹ

Ký hiệu xếp giá
657.01Đ115K
Dewey
657.01
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2010
Mô tả
310tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/12/2010 09:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán, quá trình thu thập ghi chép số liệu, đo lường thu nhập doanh nghiệp, bảng tính nháp và quá trình khóa sổ tài khoản, kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm soát nội bộ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013284  Còn  Rỗi          
100013285  Còn  Rỗi          
100013286  Còn  Rỗi          
100013287  Còn  Rỗi          
100013288  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 85