Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế vi mạch CMOS VLSI 3

Ký hiệu xếp giá
621.3815T665T3
Dewey
621.3815
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2008
Mô tả
356tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2010 10:13 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 3 trình bày các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra và thẩm tra trong quá trình chế tạo vi mạch CMOS VLSI; mô tả việc thiết kế các hệ thống con đường dữ liệu và những thỏa hiệp giữa tốc độ, mật độ, tính khả lập trình, dễ dàng thiết kế và kiểm tra thiết kế; trình bày việc thiết kế các hệ thống con dải (PLA, các loại bộ nhớ và những mạch liên quan); thiết kế các hệ thống con chức năng đặc biệt như là nhập/xuất, tạo và phân phối xung clock, phân phối cấp điện; đề cập đến mạch tương tự (analog)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013379  Còn  Rỗi          
100013380  Còn  Rỗi          
100013381  Còn  Rỗi          
100013382  Còn  Rỗi          
100013383  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 719