Thư viện Lạc Hồng
Tín dụng - Ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.7PH105TH
Dewey
332.7
Xuất bản
1. - Thống kê, 2010
Mô tả
302tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2010 10:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày: tổng quan về ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường, các vấn đề chung về huy động vốn và tín dụng của ngân hàng thương mại, tín dụng ngắn hạn tài trợ trong kinh doanh, tín dụng trung và dài hạn cho hoạt động đầu tư, hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013399  Còn  Rỗi          
100013400  Còn  Rỗi          
100013401  Còn  Rỗi          
100013402  Còn  Rỗi          
100013403  Còn  Rỗi          
100015410  Còn  Rỗi          
100015411  Còn  Rỗi          
100015412  Còn  Rỗi          
100015413  Còn  Rỗi          
100015414  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 616