Thư viện Lạc Hồng
Cẩm nang lập trình

Ký hiệu xếp giá
005.103Câ-T
Dewey
005.103
Xuất bản
Tái bản lần 6. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
265tr ;
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
17/08/2004 02:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 8: Những cơ sở của ROM - BIOS Chương 9: Phục vụ màn hình của ROM - BIOS Chương 10: Phục vụ đĩa cứng và đĩa mềm của ROM - BIOS Chương 11: Phục vụ bàn phím của ROM - BIOS Chương 12: Phục vụ linh tinh của ROM - BIOS Chương 13: Tóm tắt các ngắt của ROM - BIOS Chương 14: Những cơ sở của DOS Chương 15: Các ngắt của DOS Chương 16: Các hàm phổ dụng của DOS Chương 17: Các hàm mới của DOS Chương 18: Tóm tắt các ngắt và hàm của DOS Chương 19: Thiết kế chương trình Chương 20: Các ngôn ngữ lập trình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001158  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1207