Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật học thực hành cơ khí đại cương: phần gia công cắt gọt

Ký hiệu xếp giá
621.8D550V
Dewey
621.8
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
182tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2010 03:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu gồm 5 phần về các phương pháp gia công bằng cắt gọt: cơ bản về quá trình cắt gọt, phương pháp gia công nguội, phương pháp gia công tiện, phay, bào.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013408  Còn  Rỗi          
100013409  Còn  Rỗi          
100013410  Còn  Rỗi          
100013411  Còn  Rỗi          
100013412  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 867