Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Công nghệ sinh học môi trường: lý thuyết và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
628.3 J400H
Dewey
628.3
Xuất bản
1. - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
567tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2010 03:41 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung chính của sách gồm có: quá trình trao đổi chất của vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước thải; các nguồn nước thải công nghiệp và chiến lược xử lý; quá trình bùn hoạt tính; mô hình hóa các quá trình xử lý nước thải hiếu khí; xử lý nước thải kỵ khí tốc độ cao, mô hình hóa các bể phản ứng biogas; sự phân hủy hiếu khí các hợp chất hữu cơ khó phân hủy bởi các vi sinh vật; nguyên lý phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ; xử lý đất và thải bỏ; xử lý sinh học bằng công nghệ chất thành đống/ luống; bể xử lý; xử lý ô nhiễm tại chỗ; quá trình compost từ chất thải hữu cơ; lên men kỵ khí các phân đoạn rác thải ướt và bán; các hệ thống bãi chôn lấp, bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh, các chất thải rắn và các vấn đề lâu dài của nước rỉ thải; các bãi rác vệ sinh; quá trình kỹ thuật tinh sạch khí thải bằng phương pháp sinh học; các ứng dụng thương mại của công nghệ tinh sạch khí thải bằng phương pháp sinh học; tương lai của xử lý nước thải, chất thải, khí và đất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013430  Còn  Rỗi          
100013431  Còn  Rỗi          
100013432  Còn  Rỗi          
100013433  Còn  Rỗi          
100013434  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1600