Thư viện Lạc Hồng
Kế toán quản trị

Ký hiệu xếp giá
658.151 1 K250T 2009
Dewey
658.151 1
Xuất bản
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Lao động, 2009
Mô tả
371tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán quản trị
Ngày cập nhật
15/12/2010 03:55 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: những vấn đề chung về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán ngân sách; phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ; phân tích biến động chi phí; đánh giá trách nhiệm quản lý; các quyết định về giá bán; quyết định về đầu tư dài hạn. Cuối sách có phần thuật ngữ anh - Việt, Việt - Anh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013269  Còn  Rỗi          
100013270  Còn  Rỗi          
100013271  Còn  Rỗi          
100013272  Thất lạc            
100013273  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1689