Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ

Ký hiệu xếp giá
621.8TR120TH
Dewey
621.8
Xuất bản
1. - Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả
263tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2010 04:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: cơ sở CNC, vận hành máy CNC, lập trình trung tâm tiện CNC, lập trình gia công CNC, CAD/CAM thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính/ chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính; chế tạo với sự hỗ trợ của máy tính (CAM) từ các mô hình solid, lập trình hội thoại mazatrol.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013292  Còn  Rỗi          
100013293  Còn  Rỗi          
100013294  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1547