Thư viện Lạc Hồng
Bài tập kế toán đại cương

Ký hiệu xếp giá
657.076B152.2010
Dewey
657.076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả
167tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
15/12/2010 04:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này bao gồm những phần sau: những vấn đề chung của kế toán, báo cáo tài chính, tài khoản và ghi sổ kép, tính giá các đối tượng kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong các doanh nghiệp sản xuất, sổ sách kế toán. Trong mỗi phần đều có tóm tắt lý thuyết, câu hỏi ôn tập và bài tập ứng dụng. Cuối sách là phần bài giải mẫu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013298  Còn  Rỗi          
100013299  Còn  Rỗi          
100013300  Còn  Rỗi          
100013301  Còn  Rỗi          
100013302  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1272