Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Hệ điều hành Redhat Linux

Ký hiệu xếp giá
005.432NG527A
Dewey
005.432
Xuất bản
Tái bẩn lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2008
Mô tả
221tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/12/2010 08:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: giới thiệu Linux, cài đặt Linux, quản trị người dùng, hệ thống File Ext2, giới thiệu Shell, VI và eMACs, quản trị hệ thống, giới thiệu về Perl, Linux Kernel, Domain Name Sever, bảo mật Linux, Ipchains.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013335  Còn  Rỗi          
100013336  Còn  Rỗi          
100013337  Còn  Rỗi          
100013338  Còn  Rỗi          
100013339  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1847