Thư viện Lạc Hồng
Tự học ngôn ngữ lập trình C++

Ký hiệu xếp giá
005.133NG527N
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2006
Mô tả
318tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/12/2010 09:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm có những nội dung chính sau: làm quen với C++; các bộ tạo, bộ hủy và toán tử gán; quản lý tài nguyên; thiết kế và khai báo; các phần thực thi; sự thừa kế và thiết kế hướng đối tượng; các template và lập trình chung; tùy biến new và delete; những vấn đề khác.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100013442  Còn  Rỗi          
100013443  Còn  Rỗi          
100013444  Còn  Rỗi          
100013445  Còn  Rỗi          
100013446  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1102